Δήλωση Νέου Προϊόντος

Οι αυτόματες πόρτες τύπου BUS σειράς 01BB, 1BH της ALPHASYSTEM ΑΕ πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας! Γι’ αυτό επεκτείναμε για εσάς την εγγύηση καλής λειτουργίας. Για όλα τα προϊόντα αυτής της σειράς τα οποία αγοράζετε λαμβάνετε Πέντε (5) χρόνια Γραπτή Εγγύηση.

Το Πιστοποιητικό της Εγγύησης ισχύει πάντα σε σχέση με την εκάστοτε πόρτα, δηλαδή κάθε αγορασμένη πόρτα πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά.

Στην περίπτωση εγγύησης πρέπει να παρουσιάσετε το πιστοποιητικό μαζί με το πρωτότυπο νόμιμο παραστατικό αγοράς. Στα δύο έγγραφα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση στοιχείων.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ    Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
    Contrast