Όροι και Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών μας, είναι πολύ σημαντικά για εμάς.

Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «Εταιρία»), Αρ. ΓΕΜΗ 113309352000, με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, Τ.Κ. 62100, τηλ. 2321097330, δρώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς επιλέγετε να μας παρέχετε, υποβάλλοντάς τα κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή χρήση του δικτυακού τόπου www.alphasystem.gr, κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρία, κατά τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης / παραγγελίας ή κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αποστολή προσφοράς των προϊόντων μας.

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στo:

 • τηλ.: 2321097330
 • email: ld [at] alphasystem.gr  

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • όνομα και επώνυμο
 • διεύθυνση κατοικίας
 • ηλεκτρονική διεύθυνση
 • δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. η λειτουργία δεδομένων τοποθεσίας σε κινητό τηλέφωνο)
 • διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στην ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ, φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. Συλλέγουμε στοιχεία τα οποία εξυπηρετούν εμπορικούς σκοπούς και τη διασφάλιση της άρτιας μεταξύ μας συνεργασίας καθώς και για την ανεύρεση προσωπικού. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς επιλέγετε να μας παρέχετε, με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω email, τηλεφωνικά, διά ζώσης κτλ). 

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε είναι τα εξής:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία επιχείρησης, όνομα, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, email)
 • Φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΔΟΥ κτλ)
 • Οικονομικές πληροφορίες (τραπεζικοί λογαριασμοί) 
 • Υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας σας
 • Δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με έρευνες πελατών ή και προσφορές
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρέχονται από εσάς στα email σας (αιτήματα, παραγγελίες, βιογραφικό κτλ)
 • Δεδομένα εικόνας από το σύστημα βιντεοσκόπησης στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους, τα οποία αφορούν οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των παρόχων υπηρεσιών πιστωτικού κινδύνου (Infobank Hellastat Α.Ε, Τειρεσίας, ICAP κλπ) ή μέσω δημοσίως προσβάσιμων πηγών όπως το διαδίκτυο και δημόσια μητρώα.

Σε περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο, σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου για κάθε πληροφορία που αποκτάται σχετικά με τρίτο πρόσωπο.

4. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

 • Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας που πηγάζουν από το νόμο
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας
 • Για να απαντήσουμε στα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας και την αξιολόγηση μελλοντικής συνεργασίας μαζί σας
 • Για την αποστολή εντύπου εγγύησης των προϊόντων μας
 • Για εσωτερική τήρηση αρχείων
 • Για την περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας
 • Για την περιοδική αποστολή newsletter (σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές, νέα της εταιρίας ή άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες), χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δώσατε
 • Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας συνεργάτη
 • Για έρευνα αγοράς. Δύναται να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για έρευνα αγοράς και βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
 • Για την αναζήτηση, εξεύρεση προσωπικού και την επικοινωνία με υποψηφίους εργαζομένους
 • Για την καταγραφή οχημάτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας και  τη διαχείριση βίντεο παρακολούθησης στον περιβάλλοντα χώρο για την προστασία των υπαλλήλων της Εταιρίας, των επισκεπτών, των αγαθών και των εγκαταστάσεων

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρία;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται:

 • μετά από συγκατάθεσή σας,
 • για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας που πηγάζουν από το νόμο,
 • για λόγους εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας,
 • για την σύναψη/εκτέλεση σύμβασης ή την έναρξη συνεργασίας.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι το απολύτως αναγκαίο προσωπικό της Εταιρίας.

Επίσης, πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας (λογιστικές εταιρίες, φοροτεχνικές εταιρίες, εξωτερικοί δικηγόροι, συμβουλευτικές εταιρίες, εταιρίες υπηρεσιών προγραμματισμού και διαδικτύου, εταιρίες επιμέλειας προωθητικού υλικού, εταιρείες courier και μεταφορών).

Όλοι οι παραπάνω, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες μας υποχρεούνται και έχουν συμφωνήσει – δεσμευτεί να:

 • τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους, 
 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδειά μας, 
 • λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων, 
 • μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας. 
 • διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

8. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δε στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

9. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Τα αρχεία καταγραφών εικόνας από το σύστημα βιντεοσκόπησης τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από το χρόνο της καταγραφής. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω σε περίπτωση έρευνας καταγεγραμμένου συμβάντος.

10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά: διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα, προστασία υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικό). 

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,
 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη,
 • φορητότητας των Δεδομένων σας,
 • περιορισμού της επεξεργασίας,
 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. 

Περαιτέρω, η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρίας. 

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με την υποβολή του σχετικού αιτήματος:

 • Στην έδρα της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ, στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): ld [at] alphasystem.gr
 • Μέσω fax, στο: 2321097331

13. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως και 3 μηνών, λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του όγκου των αιτημάτων που πρέπει να διαχειριστούμε. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον αιτούντα, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

14. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο ld [at] alphasystem.gr – Υπόψη Νομικού Τμήματος.

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Σερρών, Ελλάδα.

16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας www.alphasystem.gr, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Γενικοί Όροι

1. Όροι Χρήσης

1.1. O ιστότοπος τόπου www.alphasystem.gr είναι ένας ιστότοπος (στο εξής καλούμενος ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «Εταιρία»), με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, Τ.Κ. 62100, τηλ. 2321097330, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ld [at] alphasystem.gr.

1.2. Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους λεπτομερείς «όρους χρήσης» που αναφέρονται παρακάτω και στους ισχύοντες νόμους και / ή κανονισμούς. Με τη σύνδεση σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και πλήρως αυτούς τους όρους χρήσης. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Ωστόσο, κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά τον ιστότοπο.

1.3. Ο κάτοχος αυτού του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να ενημερώσει αυτούς τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, μαζί με το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που περιγράφονται στον ιστότοπο. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα είναι δεσμευτική για τους χρήστες, οι οποίοι υποχρεούνται να συμβουλεύονται τους όρους χρήσης που ισχύουν για τον ιστότοπο. Αυτοί οι Όροι Χρήσης υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία (2239/1994, 4072/2012, 1733/1987, 146/1914, 2472/1997 και 3471/2006, 2121/1993).

1.4. O ιστότοπος παρέχει ενδεικτικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις και τις προδιαγραφές των εμφανιζόμενων προϊόντων, καθώς και για τις υπηρεσίες μας. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να σας διευκολύνει ως προς τις γενικές σας πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας και τα προϊόντα / υπηρεσίες μας.

1.5. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι αυτός ο ιστότοπος δεν παρέχει επιλογή διαδικτυακής αγοράς, επομένως εάν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε με κάποιο από τα σημεία πώλησης των προϊόντων μας για αγορά οποιουδήποτε είδους προϊόντος ή υπηρεσίας, η τελική σας επιλογή αγοράς, σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, δεν εξαρτάται αποκλειστικά στις προβαλλόμενες δυνατότητες της Ιστοσελίδας μας, αλλά κυρίως στην προσωπική σας εκτίμηση των προϊόντων / υπηρεσιών μας σε συνδυασμό με τη συζήτηση και τη συμφωνία με τους υπεύθυνους που βρίσκονται στα σημεία πώλησης των προϊόντων μας.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1. Η ιστοσελίδα www.alphasystem.gr είναι ο επίσημος ιστότοπος της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Εταιρία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, τη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ.) είτε ως δικαιούχος είτε με τη νόμιμη άδεια αυτού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. 

2.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταφορά, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας των κειμένων, εικόνων, γραφικών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, εκτύπωση, διανομή ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού ή του περιεχομένου της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για προσωπικούς ή εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

2.3. Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται όπως ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

2.4. Η χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ και η δημοσίευση περιεχομένου σημαίνει ότι ο πελάτης εγγυάται ότι έχει δικαίωμα να προβεί σε αυτή και ότι η δημοσίευση δεν αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες ούτε προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

2.5. Οποιαδήποτε δημοσίευση περιεχομένου από τον πελάτη γίνεται εν γνώσει των παραπάνω και με προσωπική ευθύνη του για ενδεχόμενη παραβίαση δικαιωμάτων άλλων χρηστών ή τρίτων, καθώς και με ανάληψη των όποιων κινδύνων συνεπάγεται. Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή οι ιδέες που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τις οποίες φιλοξενεί στους servers της είναι νόμιμες ή ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αθέμιτο.

3. Προϊόντα και Υπηρεσίες

3.1. Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ αναζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης των προδιαγραφών, του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων της και οι αλλαγές πραγματοποιούνται τακτικά. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παραγωγή ενημερωμένων προϊόντων και προδιαγραφών, αυτός ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρείται αλάθητος οδηγός για προϊόντα και υπηρεσίες της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ, ούτε αποτελεί προσφορά για την πώληση συγκεκριμένου αγαθού.

3.2. Οι πληροφορίες και οι εικόνες που εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου βασίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν κατά τη στιγμή της μεταφόρτωσης ή ενημέρωσης των σελίδων. Λόγω μιας πολιτικής συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο εξοπλισμός, οι επιλογές και τα αγαθά ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Τα χρώματα ενδέχεται να μην εμφανίζονται πιστά, καθώς η τρέχουσα τεχνολογία δεν επιτρέπει την ακριβή αναπαράσταση χρωμάτων. Τα μοντέλα ή / και οι εκδόσεις που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, μαζί με τον εξοπλισμό, τις επιλογές και τα αξεσουάρ τους, είναι αυτά που διανέμονται. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι εν πάση περιπτώσει γενικού χαρακτήρα και δεν είναι συμβατικά δεσμευτικές.

3.3. Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες, οι λεπτομέρειες και οι περιγραφές που παρατίθενται ήταν σωστές κατά την τελευταία ενημέρωση. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε πάντα τις προδιαγραφές που είναι σε ισχύ με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ πριν από την παραγγελία σας για να αποφύγετε οποιαδήποτε παρεξήγηση.

4. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ είναι απαραίτητη για τη δημιουργία οποιουδήποτε συνδέσμου υπερκειμένου στον ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστότοπους στους οποίους συνδέεται η Ιστοσελίδα είτε με συνδέσμους υπερκειμένου είτε από οποιοδήποτε άλλο τύπο συνδέσμου. Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ δεν εκπροσωπεί, εγγυάται, υποστηρίζει ή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εξωτερικούς ιστότοπους που ενδέχεται να συνδέονται με και από αυτόν τον ιστότοπο. Οποιοσδήποτε εξωτερικός ιστότοπος που επισκέπτεστε κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο βρίσκεται εκτός του ελέγχου της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ και επισκέπτεστε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

5. Αποποίηση Ευθυνών

5.1. Η χρήση του ιστότοπου από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υλικής απώλειας, απώλειας δεδομένων ή οικονομικής απώλειας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των σχετικών ιστότοπων όπως πχ. από ιούς και η όποια νομική ευθύνη και διευθέτηση του προβλήματος αφορά αποκλειστικά τον πελάτη.

5.2. Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ελέγxει την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων που κατασκευάζει σε όλους τους σημαντικούς φυλλομετρητές (browsers), συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατασκευάζονται από τις εταιρείες Microsoft, Firefox, Google και Opera, και φροντίζει να έχουν μια παρόμοια εμφάνιση. Επιπλέον, θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει μια παρόμοια εμφάνιση στην τελευταία έκδοση του Microsoft Internet Explorer, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απολύτως ίδια με τους υπόλοιπους. Δε γίνεται έλεγχος των αρχείων αυτών σε παλιότερους ή ξεπερασμένους φυλλομετρητές.

5.3. Ο πελάτης αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας, η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιήσει τα αιτήματα του, να αποκαταστήσει τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν και να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της σελίδας, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τον τελικό χρόνο αποκατάστασης του προβλήματος, που είναι συναφές με μέγεθος και το είδος του.

5.4. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό και ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομική σύμβαση ή άλλη συμφωνία ή συμβόλαιο οποιουδήποτε είδους μεταξύ του www.alphasystem.gr, των συντακτών του ή οποιουδήποτε σχετικού προσώπου ή φορέα και οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός αν ορίζεται ρητά. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στο www.alphasystem.gr θεωρούνται αξιόπιστες, δε δίνεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, ή τη χρησιμότητά τους, λαμβανομένων είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό τους. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν”. Ισχύει αποποίηση κάθε ευθύνης για όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων – αλλά μη περιοριζομένων – σε σιωπηρές εγγυήσεις αποτελεσματικότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, την ελευθερία από τη μόλυνση από τους ιούς των υπολογιστών, καθώς και τη μη παραβίαση κάθε είδους πνευματικών, βιομηχανικών, ιδιοκτησιακών ή οποιουδήποτε άλλου είδους δικαιωμάτων. Είναι δυνατό να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της σελίδας ή όχι, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη προειδοποίηση. Αν βρείτε τυχόν λάθη ή παραλείψεις, σας ενθαρρύνουμε να τα αναφέρετε μέσω e-mail στο: ld [at] alphasystem.gr.

6. Ευθύνη Χρήστη

6.1. Με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σας, ο ιστότοπος και όλες οι πληροφορίες, κείμενο, ονόματα, εικόνες, εικόνες, λογότυπα, σύνδεσμοι και εικονίδια, πληροφορίες, προδιαγραφές και τα χρώματα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρουν από αγορά σε αγορά και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε κάποιο από τα σημεία πώλησης της ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ για διαθεσιμότητα. Στην ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ, προσπαθούμε όλα τα δεδομένα που παρέχουμε να είναι ακριβή και φροντίζουμε με τεχνικά και λειτουργικά μέσα για την ασφάλεια του ιστότοπου. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ή αντιπροσωπεύουμε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου θα είναι χωρίς διακοπές ή χωρίς σφάλματα ή ότι ο ιστότοπος και οι διακομιστές του είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή σφάλματα υπολογιστή.

6.2. Οι χρήστες του ιστότοπου δεσμεύονται να συμμορφωθούν με αυτούς τους όρους χρήσης και θα χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχτηκε αυτούς τους όρους χρήσης, απλώς συμβουλευόμενος τον ιστότοπο. Η διαβούλευση με τον ιστότοπο συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή της τελευταίας έκδοσης αυτών των όρων χρήσης. Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ δε θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να προστατεύσουν τον τεχνικό εξοπλισμό τους από ιούς και / ή ηλεκτρονικό ψάρεμα, και η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ δε θα φέρει καμία ευθύνη ως προς αυτό. Συγκεκριμένα, σε καμία περίπτωση η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ δε θα είναι υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπό μας ή των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών ή οποιωνδήποτε ζημιών που προκύπτει από τη χρήση ή την απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε σε σχέση με συμβόλαιο, αμέλεια είτε άλλη βασανιστική ενέργεια, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου. Παρά οτιδήποτε άλλο σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για αξιώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα αυτού του ιστότοπου.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

7.1. Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας. Οι διαφορές που προκύπτουν εδώ υπόκεινται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Σερρών στην Ελλάδα.

7.2. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους πρέπει να θεωρηθεί παράνομος, άκυρος ή άλλως ανεφάρμοστος λόγω των νόμων οποιασδήποτε πολιτείας ή χώρας στην οποία οι παρόντες Όροι προορίζονται να είναι αποτελεσματικοί, θα πάψει και θα διαγραφεί από αυτήν την ρήτρα. Όλοι οι άλλοι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί. Η ΑΛΦΑΣΥΣΤΕΜ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης της ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας αλλαγές στο Διαδίκτυο.

7.3. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους Όρους, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο αμέσως.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Contrast