Προνόμια Εγγεγραμμένου Χρήστη

See video

Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο της ALPHASYSTEM Α.Ε. έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα σχετικά με τα προϊόντα και όχι μόνο.

Αναλυτικά έχετε πρόσβαση σε:

   • Φυλλάδια προϊόντων και γραμμικά σχέδια
   • Εταιρικό φυλλάδιο
   • Σχετικές νομοθετικές διατάξεις
   • Πιστοποιητικά ποιότητας
   • Πιστοποιητικά προϊόντων

Επίσης, μπορείτε να εκδίδετε το πιστοποιητικό εγγύησης του προϊόντος που έχετε προμηθευτεί εύκολα και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας.

Η διαδικασία εγγραφής είναι μια απλή διαδικασία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να εισέρθετε στην περιοχή «Σύνδεση/ Εγγραφή» στο πάνω μέρος της σελίδας και να επιλέξετε «Νέος Χρήστης». Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, θα έρθει μήνυμα αναμονής για την έγκριση τους. Μόλις τα στοιχεία σας ελεγχθούν και πιστοποιηθούν, θα σας αποσταλεί ένα δεύτερο μήνυμα επιτυχημένης εγγραφής σας στον ιστότοπο της εταιρείας μας.