Αγγελίες Εργασίας

See video

Η ALPHASYSTEM ΑΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής αυτόματων θυρών ανελκυστήρων. Διαθέτει εξελιγμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις. Κατέχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και αναπτύσσεται με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση.

Στα πλαίσια της επέκτασης των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, λόγω της εξαγωγικής της δραστηριότητας, αναζητά για το εργοστάσιό της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών ανθρώπινο δυναμικό για τις ακόλουθες θέσεις:


Α. Στέλεχος Πωλήσεων (Κωδ. Θέσης SE-1712)

Επιθυμητά προσόντα
Απόφοιτος Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Θετικής Κατεύθυνσης.
Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και γνώσεις Πληροφορικής (
Windows, Office, ERP).
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επικοινωνιακές ικανότητες.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Ανταπόκριση σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με διαδικασίες και οδηγίες.


Β. Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Κωδ. Θέσης IDE-1712)
Αντικείμενο εργασίας:
 

 • Μηχανολογικός σχεδιασμός μέσω Η/Υ με τη χρήση CAD προγραμμάτων 

Επιθυμητά προσόντα
Απόφοιτος Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντίστοιχη εμπειρία.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Ανταπόκριση σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με διαδικασίες και οδηγίες.


Γ. Μηχανικός Παραγωγής (Κωδ. Θέσης PE-1712)

Επιθυμητά προσόντα
Απόφοιτος Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντίστοιχη εμπειρία.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Καλή γνώση της βουλγάρικης γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Ανταπόκριση σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με διαδικασίες και οδηγίες.

 

Δ. Προσωπικό Παραγωγής (Κωδ. Θέσης PS-1712) 

 • Χειριστής CNC μηχανών

Επιθυμητά προσόντα
Αντίστοιχη εμπειρία.
Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Ανταπόκριση σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με διαδικασίες και οδηγίες.

 

Η εταιρεία παρέχει:

 

 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
 •  

  Για τους άνδρες υποψήφιους είναι απαραίτητη η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα αναφέροντας τον κωδικό θέσης στη διεύθυνση hr@alphasystem.gr, με φαξ στο 23210 97331, ή μέσω της ιστοσελίδας http://www.alphasystem.gr/kariera.

  Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια