ΚΑΡΙΕΡΑ

See video

Οι εργαζόμενοι αποτελούν έναν απο τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της ALPHASYSTEM A.E. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο επενδύουμε συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, καθώς και μία σειρά από τεστ, τα οποία επιμελούνται εταιρείες αξιολόγησης προσωπικού με έδρα την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η ALPHASYSTEM A.E. στα πλαίσια της συνεχούς επενδυτικής της πολιτικής και του εξαγωγικού προσανατολισμού της, ενισχύει επιπλέον το ανθρώπινο δυναμικό της.

 

Στείλτε μας το Βιογραφικό σας. Όλα τα στοιχεία τα οποία μας αποστέλλετε θεωρούνται εμπιστευτικά.

Η  συμπλήρωση των πεδίων με ( *) είναι υποχρεωτική.