ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

See video

Η Γραπτή Εργοστασιακή Εγγύηση είναι η μοναδική εξασφάλισή σας ότι το προϊόν το οποίο έχετε επιλέξει, θα έχει τις επιθυμητές ιδιότητες, τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.
Ειδικά όταν από το προϊόν αυτό απαιτείται μακροχρόνια καλή λειτουργία, τότε η πολύχρονη εγγύηση είναι θεμελιώδους σημασίας. Γιατί η αγορά «ευκαιρίας» ενός προϊόντος , δίχως γραπτή εγγύηση, θα σας στοιχίσει πολύ ακριβά στην πορεία του χρόνου. Συνεχείς επισκέψεις για "Ρυθμίσεις" και επισκευές. Σημαντική επιβάρυνση με έξοδα ανταλλακτικών. Μόνιμα κακή και αναξιόπιστη λειτουργία. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρεωθείτε ακόμη και σε αναγκαστική αντικατάστασή του προϊόντος , προκειμένου να διαφυλάξετε την ηρεμία και τη φήμη σας. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις παρενέργειες οι οποίες συνοδεύουν αυτού του είδους τις αγορές.
Η Εγγύηση πρέπει να είναι γραπτή και διατυπωμένη με ξεκάθαρους όρους. Η μεγαλύτερη διάρκειά της όσον αφορά ομοειδή προϊόντα, είναι ένας απόλυτα αξιόπιστος δείκτης ποιότητας του προϊόντος.
Η ALPHASYSTEM Α.Ε., ως κατασκευάστρια εταιρεία αυτόματων θυρών ανελκυστήρων, εγγυάται ότι τα προϊόντα της στο σύνολό τους, καθώς και σε επίπεδο εξαρτημάτων, υπομηχανισμών και μηχανισμών, ελέγχονται λεπτομερειακά, σε όλα τα στάδια κατασκευής τους και έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους πριν τη διάθεση τους σε τρίτους.
Για το λόγο αυτό, είναι σε θέση να παρέχει εγγύηση ορθής λειτουργίας και επισκευής των βλαβών του προϊόντος, που τυχόν θα παρουσιαστούν εντός του χρόνου της εγγύησης, χωρίς χρέωση του αγοραστή.
Την αναλυτική περιγραφή των όρων μπορείτε να τη βρείτε εδώ, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο σας δίνεται η δυνατότητα να αυξήσετε το χρόνο αυτής.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ