ΠΡΟΦΙΛ

See video
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ALPHASYSTEM Α.Ε. από το 2002 δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας, του σχεδιασμού και της κατασκευής Συστημάτων Αυτοματισμού, με ειδίκευση στις Αυτόματες Πόρτες Ανελκυστήρων.
Σκοπός μας είναι η ALPHASYSTEM Α.Ε να αποτελεί μια Ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία έχοντας ως οδηγό τις ανάγκες των πελατών της, να δίνει πρόσθετη ασφάλεια και αξία στα έργα τους.
Έχουμε δεσμευτεί να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα, στα οποία να περιέχονται καινοτόμες λειτουργίες, που κάνουν το έργο των πελατών μας αποδοτικότερο, την επιτυχία τους δεδομένη και από την πλευρά μας, να τιμούμε την εμπιστοσύνη τους κάθε στιγμή.
Έχοντας αυτή τη φιλοσοφία, δημιουργήσαμε προϊόντα, τα οποία από την πρώτη στιγμή που διατέθηκαν στην αγορά, έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής από τους πελάτες μας. Ταυτόχρονα, η ποιότητα των προϊόντων μας έγινε σημείο αναφοράς και με την πάροδο του χρόνου το όνομα ALPHASYSTEM, έγινε συνώνυμο του ποιοτικού προϊόντος.
Η διασφάλιση της ποιότητας, ενισχύεται και από τη δυνατότητα που μας δίνεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, να παράγουμε το σύνολο σχεδόν των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τα προϊόντα μας και να ενισχύουμε απρόσκοπτα το επενδυτικό έργο της εταιρείας, προκειμένου να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα.
Στόχος μας στην ALPHASYSTEM Α.Ε, παραμένει πάντα η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της ζωής των πελατών μας, του ανθρωπίνου δυναμικού μας και εν τέλει της κοινωνίας μας, συμβάλλοντας στην εξέλιξη και την καινοτομία, μέσα από συνεπή επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΑΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟ VIDEO ΜΑΣ

See video