ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

See video

Στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) οι απαιτήσεις των πελατών για καινοτομία και υψηλή τεχνολογία, σε συνδυασμό με τη δημιουργική σκέψη και εμπειρία των μηχανικών και των τεχνικών μας, μετασχηματίζονται σε υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Το πόσο καλή δουλειά γίνεται στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά και τη διάρκεια ζωής του ίδιου του προϊόντος. Όσο λιγότερες “αναγκαστικές βελτιώσεις” υφίσταται ένα προϊόν από τη στιγμή της “γέννησής” του και μετά και όσο μεγαλύτερο χρόνο ζωής έχει, τόσο καλύτερα λειτουργεί το τμήμα R&D.